korean english chinese japanese login sitemap
查找担当 顾客咨询 FAQ
人才要求
Kyungshin Cable > 人才经营 > 人才要求
创造价值的国际化人才
1.挑战-以热情和霸气挑战新事物 2.执行-以进取心、责任心成就事业 3.团结-合作、相生、包容
kyungshincable
总部以及工厂 : 韩国忠清南道天安市西北区笠场面延谷路567 / Tel. 041)539-3600  / Fax. 041)539-3780
工作站 : 韩国京畿道富川市远美区松内大路70, 世界塔楼12楼2号 / Tel. 032)579-9303  / Fax. 032)579-9306
Copyright ⓒ 2012 KYUNGSHIN CABLE CO., LTD . ALL RIGHTS RESERVED.